TRAPPERNS
TORKADE FISK


En liten blick in i hur åtkomsten sker av den torkade gäddan. I själva verket ett sant nöje att ägna sig åt detta och det kanske skulle ifrågasättas om att det överhuvud taget är skäligt att ta betalt för en dylik produkt. Just med tanke på rolighetsfaktorn. Men varför ska inte ett arbete få vara roligt? Ja, möjligen inte alla gånger när rensandet och sköljandet av gädda sker till långt in på kvällstimmarna. Efterfrågan på den här typen av hund- och kattmat är dock så stor att priset är satt.

* Hundgodis

* Lockmedel

* Tuggpinnar