TRAPPERNS
FÖRKOVRANDEDet dyker faktiskt upp en och annan människa där ute som inte riktigt hänger med ibland. Än hur tydlig jag inbillar mig att vara. Men det är som i juridikens värld, det finns gott om utrymme för tolkningar. Och jag kan förstå laggrundarnas huvudbryderier, om att diktera på ett sådant sätt att det utom all tvivel går att misstolka innebörden. Likaså när jag har utformat mina köpvillkor och prissättningar - där finns det fortfarande livsutrymme för eventuella frågetecken, tydligen. Nu tar jag ett första exempel, så här står det på min hemsida i samband med en produkt:

"Pris: 1000:- inkl. moms + frakt."

Med detta menar jag alltså att mitt totala pris, den totala kostnaden för enbart produkten i sig är 1000 kr. Inklusive momsen, men inte frakten. Eftersom att det står ett plustecken framför frakten. Så det totala priset skulle bli för den här produkten 1000 kr plus en fraktkostnad om låt oss säga i det här fallet 155 kr. Vilket alltså blir 1155 kr för dig som kund att betala till mig. Så tar vi exempel nummer två:

"Pris: 300:- inkl. moms + frakt."

Det här exemplet gäller en knipholk, alltså en fågelholk modell jättestor för en hålhäckande andfågel vid namn knipa. Detta är ett annat sätt att tolka ovanstående uppställning av prissättning. Att priset skulle vara 300 kr inklusive momsen och frakten. Alltså att plustecknet skulle symbollera momsen och frakten tillsammans. Av den anledningen skulle det därför bli att priset skulle vara 300 kr inklusive moms och frakt. Efter att min momsregistrering tog vid så har jag haft tusentals kunder och andra betraktare som har köpt av mig och beskådat min hemsida. Men nu fick jag bannor. Det fanns alltså en svag länk, en brist i mitt annars så vattentäta livsverk som min hemsida var. Helt enkelt, det kunde tolkas på ytterligare ett annat sätt.

Och istället för att göra om en hel hemsida, vilket det hade inneburit, så valde jag att skapa en externlänk. Som skulle få förklara det hela. Däremot så anser jag att det var mitt strå som skulle bli det längsta, eftersom att förnuftet - åtminstone i detta sammanhang skulle ha fått råda. En knipholk väger åtskilliga kilon, är väldigt skrymmande och lite beroende på fraktbolaget så kostar den omkring 200 kr att skicka till en kund. Slutkundspriset på knipholken är blott 300 kr. Så om det skulle vara så som denna ovanstående tolkning, så borde alltså fraktkostnaden ha inkluderats i holkens pris. Det hade i sin tur lett till att min bruttobehållning hade blivit 100 kr. Sedan skulle jag betala in momsen till staten, och materialkostnaden till leverantören. Vilket skulle innebära att jag hade kvar 25 - 30 kr. När jag då senare skulle ha utbetalat en lön till mig själv, så hade ungefär 65 % försvunnit i kommunalskatt, löneskatt, sociala avgifter och lite annat smått och gott... Det ska till att hålla hammaren glödande för att inte Kronolle skulle komma och knacka på.

Vi tar ett exempel till innan jag ger mig. Det kan tyckas sniket att jag ibland efterfrågar en icke utbetald fraktkostnadsavgift. Men sammantaget så påverkar det även det allra största företaget i landet, om man skulle tvingas avstå alla intäkter för fraktkostnader. I mitt fall så skulle jag måsta kompensera för en utgift om ungefär trettiofemtusenkronor årligen, om jag inte skulle debitera för fraktkostnader också. När kunder köper en av mina allra mest populära produkter; doftlockmedlet, så behöver jag utöver själva lockmedlet 30 kr i portokostnad. Där då så klart också emballage och liknande ingår. Den minsta doftlockmedelsflaskan i sig kostar blott 60 kr ut till kund. Vi spekulerar då om att jag skulle ha låtit fraktkostnaden ingå i priset, så hade min behållning endast varit 30 kr per flaska. Varje enskild kund kanske inte tycker att det är så mycket eller konstigt att just han eller hon glömde betala för frakten. Men, ni är inte ensamma där ute. Totalt sett så är det av betydelse. Ni får mera än gärna ha överseende med att om jag någon gång kanske skulle efterfråga den lilla portokostnad som ni glömde utbetala. Det känns nog snålt av mig att behöva anmärka på detta. Ibland kan det faktiskt hända att jag inte gör det, men då gör jag det för att jag vill, och att jag tycker att just du är värd det...
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se